Wspólna konferencja RCB i MON o dezinformacji

Czwartek, 21 Września 2017, 9:19 Cyber RCB konferencja

Czym jest dezinformacja, jakie stwarza zagrożenie dla prowadzenia wiarygodnej i skutecznej polityki informacyjnej oraz jak może wpływać na różne sfery życia publicznego, rozmawiano podczas konferencji, którą wspólnie zorganizowało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa i Ministerstwo Obrony Narodowej. Jej uczestnikami byli rzecznicy prasowi prasowych wojewodów, służb i wybranych przedsiębiorstw skarbu państwa. Konferencja odbyła się 19 września w Centrum Konferencyjnym Wojska Polskiego.

Uczestnicy w trakcie serii wykładów prowadzonych przez przedstawicieli Ministerstwa Obrony Narodowej, Akademii Sztuki Wojennej, Ośrodka Studiów Wschodnich oraz reprezentantów przedsiębiorstw skarbu państwa mieli możliwość zapoznania się z historią, trendami, narzędziami i zasadami skutecznej identyfikacji i neutralizacji nieprawdziwych treści pojawiających się w środowisku informacyjnym.

"Zagrożenie działaniami dezinformacyjnymi jest obecne przez cały czas. Rozmawiając z ekspertami z dziedziny zarządzani kryzysowego czy komunikacji, zauważyliśmy potrzebę pogłębienia wiedzy w tej dziedzinie. Dlatego postanowiliśmy przybliżyć państwu to zagadnienie" – powiedział otwierając konferencję Marek Kubiak, dyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.

Dyrektor Gabinetu Politycznego Ministra Obrony Narodowej, dr Dominik Smyrgała zwrócił uwagę, że "model edukacji, który nie jest oparty na wiedzy ogólnej sprzyja działaniom dezinformacyjnym, zwłaszcza wśród młodych ludzi. Braki w wiedzy otwierają pole do odwoływania się do emocji i sprzyjają rozpowszechnianiu informacji (podawaniu jej dalej) często bez jej zrozumienia i weryfikacji".

Podkreślono, że działania dezinformacyjne pozostawione bez reakcji mogą prowadzić do powstania sytuacji kryzysowych, począwszy od wizerunkowych po gospodarcze czy nawet polityczne. Dlatego podnoszenie wiedzy oraz kompetencji osób, które mogą być narażone na dezinformację jest jednym z kluczowych elementów budowy narodowego systemu odporności na ten typ zagrożenia.

Konferencja połączona była z warsztatami, podczas których rzecznicy prasowi musieli zmierzyć się z działaniami dezinformacyjnymi na konkretnych przykładach – od identyfikacji problemu po zaproponowanie konkretnych rozwiązań.

W konferencji wzięło udział blisko 120 przedstawicieli m.in. urzędów wojewódzkich, Państwowej Straży Pożarnej, Policji, Straży Granicznej oraz instytucji centralnych odpowiadających za szeroko rozumiane bezpieczeństwo informacyjne, w tym bezpieczeństwo teleinformatyczne.

Komunikat Rządowego Centrum BezpieczeństwaDziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz

1 komentarz

TowariszczJacho Niedziela, 24 Września 2017, 13:28
... no tak "sami swoi o sobie ... i swoich interesach ..." w sumie słusznie, lepiej nie zapraszać niezależnych ekspertów bo się okaże, że nie 10 lat za murzynami ale 50 ... na następne spotkanie proponuję zaprosić również ... emerytów i wszystkich w wieku powyżej 100lat będą mogli przekazać swą wiedzę a może i do rad nadzorczych się nadadzą, tak jak w wielu przypadkach ... a czy to towarzystwo, słyszało kiedykolwiek o jakiejkolwiek technologii zapobiegającej umieszczeniu w sieci "dezinformacji" - no chyba, że chodzi o "eliminowanie nie tylko treści ale również ... ", którzy są uczciwi i podają informacje oparte na faktach ale niezgodne z jedynie poprawnymi ... ten mechanizm raczej jest "wypraktykowany" już wielokrotnie a jego nazwa to "cenzura" - proponuje aby zespół "cenzurujących" tak dla chociażby możliwości eliminowania "pomyłkowiczów" i wyciągania wobec nich konsekwencji był jawny ...