Zdzikot: Policja pierwszą służbą, mogącą zwalczać cyberprzestępczość na terenie całego kraju (CYBERSEC 2017)

Czwartek, 12 Października 2017, 8:50

Tomasz Zdzikot, podsekretarz stanu w MSWiA, we wtorek 10 października br. wziął udział w III Europejskim Forum Cyberbezpieczeństwa - CYBERSEC 2017. W poniedziałek w otwarciu Forum uczestniczyła premier Beata Szydło, która w swoim przemówieniu zwróciła uwagę na zagrożenia dla współczesnego świata płynące ze strony cyberprzestępców oraz cyberterrorystów. Premier zapowiedziała także powołanie departamentu do spraw cyberbezpieczeństwa w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

 

Tomasz Zdzikot, podsekretarz stanu w MSWiA, we wtorek 10 października br. wziął udział w III Europejskim Forum Cyberbezpieczeństwa - CYBERSEC 2017. W poniedziałek w otwarciu Forum uczestniczyła premier Beata Szydło, która w swoim przemówieniu zwróciła uwagę na zagrożenia dla współczesnego świata płynące ze strony cyberprzestępców oraz cyberterrorystów. Premier zapowiedziała także powołanie departamentu do spraw cyberbezpieczeństwa w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Polska Policja jest pierwszą służbą w Polsce, która posiada struktury odpowiedzialne za zwalczanie cyperprzestępczości na terenie całego kraju

Tomasz Zdzikot - podsekretarz stanu w MSWiA

Wiceminister Tomasz Zdzikot w trakcie CYBERSEC 2017 uczestniczył w dyskusji wraz z Catherine De Bolle, delegatem Europy do Interpolu, a jednocześnie Szefową Policji Federalnej Królestwa Belgii oraz Jean-Christophe Le Toquin, prezydentem międzynarodowej organizacji Cybersecurity and Cybercrime Advisors Network (CyAN). Debata dotyczyła międzynarodowej współpracy organów ścigania w kontekście wykrywania i zwalczania przestępczości w cyberprzestrzeni. 

To jest idealna okazja, aby porozmawiać i wymienić się doświadczeniami z zakresu zwalczania cyberprzestępczości

Tomasz Zdzikot - podsekretarz stanu w MSWiA

Wiceminister Tomasz Zdzikot w czasie swojego wystąpienia opisał dotychczasowe działania polskiego rządu odnośnie wykrywania i zwalczania zagrożeń w cyberprzestrzeni. Wiceminister podkreślił, że w listopadzie 2016 r. zostało utworzone Biuro do Walki z Cyberprzestępczością w Komendzie Głównej Policji, które koordynuje działania wojewódzkich wydziałów do walki z cyberprzestępczością i od tamtego czasu stale ewoluuje, dostosowując się do dynamicznie zmieniających się warunków. 

Policja stoi na pierwszej linii obrony przed zagrożeniami

Tomasz Zdzikot - podsekretarz stanu w MSWiA

W Forum wzięli udział m.in. minister cyfryzacji Anna Streżyńska, minister obrony narodowej Antoni Macierewicz, unijny komisarz ds. bezpieczeństwa Julian King, zastępca sekretarza generalnego NATO ds. nowych wyzwań bezpieczeństwa ambasador Sorin Ducaru.

W trakcie dwudniowej konferencji (9-10 października br.) 130 prelegentów i ponad tysiąc uczestników z całego świata dyskutowało o cyfrowych wyzwaniach dla Europy. CYBERSEC jest wydarzeniem poświęconym strategicznym aspektom cyberprzestrzeni i cyberbezpieczeństwa, na które zapraszani są politycy, dyplomaci, ekspertów, liderzy biznesu i naukowcy. Celem CYBERSEC jest wspieranie procesu budowy europejskiego systemu cyberbezpieczeństwa, tworzenie platformy współpracy pomiędzy rządami, organizacjami międzynarodowymi oraz kluczowymi podmiotami sektora prywatnego, aby tworzyć najlepsze odpowiedzi na skomplikowane cyberwyzwaniaDziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz