Wiceminister polityki informacyjnej Ukrainy Dmytro Zołotuchin: zagrożenia hybrydowe to największe wyzwanie bezpieczeństwa (CYBERSEC 2017)

Poniedziałek, 13 Listopada 2017, 15:14 Cyber Dmytro Zolotuchin

O kwestiach komunikacji państwa ze społeczeństwem, zagrożeniach i sytuacji na Ukrainie, bezpieczeństwie informacyjnym, wykorzystywaniu problemów wewnętrznych państwa przez Kreml do oddziaływania na poziomie wewnętrznym i międzynarodowym oraz współpracy i możliwościach w relacjach polsko-ukraińskich podczas CYBERSEC 2017 w Krakowie mówił dla CyberDefence24.pl wiceminister polityki informacyjnej Ukrainy Dmytro Zołotuchin.

Jak zauważył wiceminister Zołotuchin, rosyjska agresja wymusiła na Ukrainie zmianę myślenia o bezpieczeństwie informacyjnym kraju, a pole cybernetyczne i informacyjne to dwie płaszczyzny tej samej kwestii bezpieczeństwa narodowego.

Rosyjska aktywność informacyjna wobec Ukrainy zmienia się i jest elastyczna. Stara się ona znaleźć sposób w jaki można przenieść konflikt na wewnętrzny poziom społeczny, jak wykorzystywać różne wewnętrzne napięcia polityczne, ale także wpływać nie tylko na ukraińskie społeczeństwo, ale i na społeczeństwa innych państw zachodnich.

Musimy zrozumieć, że potrzebujemy wciąż edukować siebie i obywateli na temat tego, które konflikty i które sytuacje muszą być omawiane, rozwiązywane i którymi muszą zająć się państwa i organizacje pozarządowe, a które sytuacje są manipulowane przez kogoś, jak mogą być budowane przez kogoś, jak osoby o pewnych poglądach w naszym własnym państwie mogą być wykorzystani przez kogoś, przez trzecią stronę dla manipulacji i przenoszenia konfliktu do wewnątrz.

Wiceminister polityki informacyjnej Ukrainy Dmytro ZołotuchinDziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz