Konferencja Vision4Tech – deklaracja grupy V4 na rzecz zapewnienia łączności w sercu Europy

10 listopada 2017, 09:10
Fot. Ministerstwo Cyfryzacji/Domena publiczna

8 listopada br. w Budapeszcie, Krzysztof Szubert, sekretarz stanu w Ministerstwie Cyfryzacji oraz Pełnomocnik Rządu ds. Jednolitego Rynku Cyfrowego wygłosił przemówienie podczas konferencji Vision4Tech zorganizowanej w ramach prezydencji Węgier w Grupie Wyszehradzkiej. Na zakończenie wydarzenia przedstawiciele rządów grupy V4 (Polski, Węgier, Czech i Słowacji) przyjęli deklarację na rzecz rozwoju sieci łączności w regionie, w szczególności sprawnej implementacji technologii 5G.

Głównymi  tematami  cyfrowej konferencji zorganizowanej przez węgierskie Ministerstwo Rozwoju były następujące zagadnienia: automatyka, łączność oraz przedsiębiorczość. Zwieńczeniem spotkania było przyjęcie deklaracji potwierdzającej wolę państw grupy V4 do  podejmowania aktywnych działań na rzecz rozwoju sieci łączności elektronicznych, w tym technologii 5G. Państwa wskazały na znaczne korzyści jakie niesie ze sobą gospodarka cyfrowa i potrzebie przyspieszenia procesu rozwoju infrastruktury w Europie Środkowo-Wschodniej, którą tą technologię dostarczy obywatelom.

Minister Szubert w swoim przemówieniu podkreślił ogromne znaczenie budowy jednolitego rynku cyfrowego dla rozwoju państw grup wyszehradzkiej i konieczność bliskiej współpracy państw V4 w tym zakresie. Wskazał na potrzebę sprawnego zarządzania strategią JRC na poziomie europejskim oraz krajowym. Minister zaznaczył, że kluczowe dla powodzenia projektu JRC  jest szybkie dokończenie prac nad projektem rozporządzenia ws. swobodnego przepływu danych nieosobowych w UE. Pozwoli to na zapewnienie nowych i trwałych źródeł wzrostu gospodarczego. Powołując się na wyniki ekspertyzy przeprowadzonej na zlecenie Ministerstwa Cyfryzacji Minister zwrócił uwagę, iż intensywność wykorzystania danych w gospodarce wiąże się w znacznym stopniu z poziomem PKB per capita. Podejmowanie działań skutkujących podwyższeniem zakresu oparcia gospodarek o dane i transfer danych leży szczególnie w interesie państw V4, które odniosą z tego względu największe korzyści ekonomiczne.

Czytaj więcej: Priorytety cyfrowe UE – Polska bierze udział w Radzie TTE

Minister odniósł się także do przyjętego podczas konferencji dokumentu wzywającego państwa V4 do rozwoju sieci łączności elektronicznej i poczynionych przez Polskę kroków w tym zakresie. Pod koniec czerwca br. MC zawarło z operatorami telekomunikacyjnymi, izbami gospodarczymi, dostawcami usług, sprzętu i rozwiązań w zakresie telekomunikacji, instytucjami badawczo-rozwojowymi oraz uczelniami technicznymi Porozumienie na rzecz Strategii „5G dla Polski”. Celem porozumienia jest stworzenie do końca br. Strategii „5G dla Polski”, która będzie pierwszym krokiem w kierunku wdrożenia sieci 5G w Polsce. Polska chce zacieśniać współpracę z państwami regionu by rozwój sieci 5G w naszych krajach przebiegał jak najbardziej efektywnie a nasze państwa pozostawały liderami tej rewolucyjnej zmiany.

Cyberdefence24
Cyberdefence24
KomentarzeLiczba komentarzy: 0
No results found.