Krzysztof Silicki z NASK nowym wiceministrem cyfryzacji

8 września 2017, 10:21
Cyber_Silicki
Fot. Cyyberdefence24.pl

Od 5 września resort cyfryzacji ma nowego wiceministra. Premier Beata Szydło powołała na to stanowisko Krzysztofa Silickiego, dotychczasowego Dyrektora ds. Współpracy i Rozwoju Cyberbezpieczeństwa NASK

W Ministerstwie Cyfryzacji Krzysztof Silicki będzie odpowiedzialny za cyberbezpieczeństwo.

Ukończył studia na Politechnice Warszawskiej. Pracuje w instytucie badawczym NASK od 1992 roku. W latach 2000-2012 pełnił funkcję dyrektora technicznego w NASK.

Od roku 2004 reprezentuje Polskę w Radzie Zarządzającej Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA) oraz w Radzie Wykonawczej (od 2013 r.). W 2016 roku został mianowany Wiceprzewodniczącym Rady Zarządzającej ENISA.

Czytaj też: Krzysztof Silicki z NASK: Kluczowa rola ENISY dla cyberbezpieczeństwa UE [Cyberdefence24.pl TV]

W roku 1996 zorganizował pierwszy w kraju zespół reagujący na zagrożenia w internecie – CERT NASK (Computer Emergency Response Team) – od roku 2000 funkcjonujący jako CERT Polska. W latach 1997-1999 reprezentował NASK w FIRST (międzynarodowym forum zrzeszającym zespoły reagujące). Był również pomysłodawcą odbywającej się co roku konferencji SECURE – pierwszej w Polsce konferencji dotyczącej bezpieczeństwa teleinformatycznego. Jako dyrektor techniczny inicjował i nadzorował w NASK powstawanie kolejnych generacji sieci internet, a także innowa­cyjnych projektów bezpieczeństwa, takich jak ARAKIS. ARAKIS.GOV realizowany wspólnie z administracją państwową, został uhonorowany godłem Teraz Polska w roku 2010 w kategorii przedsięwzięć innowacyjnych.

Jest autorem publikacji i opracowań w kraju i za granicą z dziedziny sieci teleinformatycznych ze szczególnym uwzględnieniem tematyki bezpieczeństwa. Współtworzył strategię i plan działania ENISA w dziedzinie bezpieczeństwa sieci i informacji, a także współtworzył NC Cyber - narodowe centrum cyberbezpieczeństwa powstałe w NASK. Uczestniczy w wielu europejskich i polskich projektach jako ekspert ds. bezpieczeństwa sieci i informacji. Nominowany do prestiżowej nagrody InfoStar w roku 2009 i 2011, laureat tej nagrody w roku 2011 w kategorii rozwiązania informatyczne.

Cyberdefence24
Cyberdefence24
KomentarzeLiczba komentarzy: 1
TowariszczJacho
sobota, 9 września 2017, 12:54

Gratulacje, teraz czeka nas już tylko pasmo Cyberbezpiecznych sukcesów analogicznych do sukcesów takich jak wcześniej oczywiście, zasada "swój na swoim miejscu" obowiązuje oczywiście wszystko w imię "haseł" i "dobrej zmiany" - czyli bez zmian - są tacy którzy, stawiają na młodych oraz innowacyjne rozwiązania ... ale ... przecież obowiązuje zasada, że "po czynach ..." i "efektach ..." a tych "swojacy" mają bez liku ... przecież "oczywiste jest", że "nie swoi" to ciemnota i cieniasy ...