Platforma Global EPIC – międzynarodowa odpowiedź na potrzebę innowacji w sektorze cyberbezpieczeństwa

6 października 2017, 15:52
Fot. CyberSec

Podczas CYBERSEC Forum 2017, które rozpocznie się w najbliższy poniedziałek w Krakowie, swoją działalność zainauguruje Globalna Platforma Innowacji dla Cyberbezpieczeństwa. Porozumienie podpisze 14 regionalnych ekosystemów z 10 krajów, w tym CYBERSEC HUB z Polski. 

Od kilku lat jesteśmy świadkami zmiany paradygmatu myślenia o cyberbezpieczeństwie. Z jednej strony, przestało ono być wyłącznie problemem technicznym, stając się kluczowym wyzwaniem dla polityk publicznych państw i gospodarek przechodzących transformację cyfrową. Z drugiej, nie jest już jedynie grą o sumie zerowej, gdzie kraje i firmy stosują wyłącznie strategię samopomocy. Ze względu na coraz większy potencjał działań aktorów pozapaństwowych w przestrzeni cyfrowej, w tym lawinowy wzrost incydentów przestępczych, w wielu wypadkach cyberbezpieczeństwo stało się grą zespołową. Ponadpaństwowa współpraca administracji publicznej, CERT-ów, a nawet podmiotów prywatnych w ramach określonych sektorów (np. banków), zwiększa ich odporność na ataki w sieci. Jest to możliwe między innymi dzięki wymianie informacji na temat określonych wirusów oraz podatności, wypracowywaniu dobrych praktyk a także tworzeniu wspólnych projektów, czego dobrym przykładem może być projekt No More Ransom!. Taka strategia wydaje się być naturalna, biorąc pod uwagę fakt, iż w odpowiedzi na globalne zagrożenia, niezbędne są skoordynowane działania ponad narodowymi granicami.          

Tę tendencję potwierdza fakt utworzenia w ostatnich latach szeregu mniej lub bardziej formalnych platform będących miejscem międzynarodowego dialogu o cyberbezpieczeństwie. Global Commission on the Stability of Cyberspace (GCSC), która zainaugurowała swoją działalność w tym roku, stara się wpierać proces implementacji koherentnych norm w odniesieniu do bezpieczeństwa i stabilności w cyberprzestrzeni, działając głównie w sferze polityk publicznych. Celem Global Forum on Cyber Expertise (GFCE), działającego od 2015 roku, jest z kolei zwiększanie zdolności w cyberprzestrzeni sygnatariuszy porozumienia. Narzędziami wykorzystywanymi w tym celu są nie tylko dobre praktyki i strategie na poziomie politycznym, ale także wybrane standardy techniczne oraz proceduralne.  Zarówno GCSC jak i GFCE opierają się na modelu współpracy wielu interesariuszy z różnych sektorów: publicznego, w tym rządów państw, przedstawicieli biznesu, organizacji międzynarodowych a także instytucji trzeciego sektora. Ponadto, w wypadku obydwóch platform kluczowym państwem wspierającym ich rozwój jest Holandia, która uczyniła kwestie multilateralnej współpracy na rzecz cyberbezpieczeństwa jednym ze swoich priorytetów polityki zagranicznej.

Czytaj więcej: CYBERSEC Forum 2017

Działania polityczne, standaryzacyjne czy proceduralne podejmowane w ramach istniejących porozumień to nie wszystko. Cyberprzestrzeń staje się jedną z najbardziej dynamicznych aren walki o nasze bezpieczeństwo. Jak podaje firma Symantec, ponad milion nowych wirusów trafia do sieci każdego dnia, zaś portal Hackmageddon wskazuje, iż w roku 2016 zaobserwowano ponad 1061 dużych ataków sieciowych, co oznacza średnio 3 ataki każdego dnia. W odpowiedzi na tak dynamiczną naturę wyzwań, niezbędnym staje się nie tylko wprowadzenie odpowiednich procedur oraz standardów, ale przede wszystkim wsparcie procesu tworzenia innowacji dla cyberbezpieczeństwa. To właśnie firmy, w tym MŚP i startupy, a także centra uniwersyteckie opracowujące innowacyjne produkty oraz usługi w sektorze ICT mogą stać się kluczowym narzędziem w walce z cyberzagrożeniami. Ponadto, jak wskazuje Instytut Kościuszki w swoim ostatnim raporcie „Bezpieczeństwo poprzez innowacje”, sektor ten może stać się także motorem wzrostu gospodarczego, budując przewagę konkurencyjną przemysłu, dzięki zwiększaniu udziału tej najszybciej rozwijającej się gałęzi rynku ICT, szacowanej już teraz na 120 miliardów dolarów globalnie.

Wychodząc naprzeciw wyzwaniom oraz szansom rynku cyberbezpieczeństwa przedstawiciele 14 regionalnych centrów z 10 krajów podpiszą podczas III Europejskiego Forum Cyberbezpieczeństwa CYBERSEC 2017 w Krakowie porozumienie inaugurujące działalność Globalnej Platformy Innowacji dla Cyberbezpieczeństwa (Global EPIC). Platformę współtworzyć będą m.in. takie ośrodki jak CyberSpark z Izraela, CyberTech z USA, Centre for Secure Information Technologies z Wielkiej Brytanii, Canadian Institute for Cybersecurity czy belgijski Leaders in Security. Wśród założycieli Global EPIC jest także polski CYBERSEC HUB, który zrzesza firmy, uczelnie wyższe, NGO oraz władze lokalne w stolicy Małopolski. Celem porozumienia jest stymulowanie współpracy międzynarodowej regionalnych ekosystemów w tzw. formule glocalize – a więc wykorzystując lokalnie globalny potencjał i jednocześnie promując globalnie najlepsze regionalne rozwiązania. Platforma zogniskuje swoje działania wokół 10 priorytetowych obszarów, wśród których znajdą się m.in. inwestycje, współdzielenie usług biznesowych oraz zasobów eksperckich,  edukacja cyber talentów czy badania rynków pod kątem nowych trendów. Co ważne, porozumienie stanowić ma podstawę dla otwartej platformy współpracy, a jako cel obrano liczbę 50 sygnatariuszy do roku 2020.

CYBERSEC Forum to coroczna konferencja poświęcona strategicznym aspektom cyberbezpieczeństwa w Europie organizowana przez Instytut Kościuszki. Wydarzenie stanowi platformę współpracy pomiędzy rządami, organizacjami międzynarodowymi oraz kluczowymi podmiotami sektora prywatnego. Pierwsza edycja CYBERSEC Forum została wyróżniona w prestiżowym rankingu Concise Courses jako jedna z pięciu najważniejszych konferencji cyberbezpieczeństwa w Europie.

 

Cyberdefence24
Cyberdefence24
KomentarzeLiczba komentarzy: 0
No results found.