Posiedzenie Grupy wysokiego szczebla OECD ds. Strategii Globalnej. Dyskusja o transformacji cyfrowej

1 grudnia 2017, 19:49
Fot. Ministerstwo Cyfryzacji/Domena publiczna
Cyberdefence24
Cyberdefence24

28-29 listopada br. Krzysztof Szubert, sekretarz stanu w Ministerstwie Cyfryzacji oraz Pełnomocnik Rządu ds. Jednolitego Rynku Cyfrowego wziął udział w posiedzeniu Grupy wysokiego szczebla OECD ds. Strategii Globalnej (GSG 2017), które w tym roku odbyło się pod hasłem "Unprecedented Unpredictability: Digital Transformation - The Future of Jobs and Trade in a Digitalised World”. Uczestnicy zastanawiali się wspólnie jak wykorzystać korzyści które niesie z sobą transformacja cyfrowa i jednocześnie jak stawić czoła wyzwaniom z nią związanych.

GSG to doroczne spotkanie wysokiego szczebla, podczas którego omawiane są najważniejsze sprawy o znaczeniu strategicznym i globalnym. Przyjęte wnioski i konkluzje ministrów służą jako wkład do posiedzeń Rady Ministerialnej OECD (MCM), najwyższego politycznego organu OECD.  Posiedzenie GSG 2017 odbyło się po raz piąty, tym razem pod przewodnictwem Danii.

Polskiej delegacji, składającej się z przedstawicieli Ministerstwa Rozwoju, Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz Ministerstwa Cyfryzacji, przewodniczył minister Krzysztof Szubert. Pierwszego dnia posiedzenia GSG minister Szubert sprawował funkcję moderatora dyskusji podczas sesji poświęconej zarządzaniu danymi. Otwierając sesję, Minister podkreślił znaczenie przepływu i wymiany danych nieosobowych dla rozwoju produktywności i efektywności gospodarek światowych. Wyjaśnił, iż dla wielu krajów gospodarka oparta na danych może być motorem wzrostu PKB i poprawy konkurencyjności. W podsumowaniu Minister zwrócił uwagę na kwestię zapewnienia dostępu do danych i ich ponownego wykorzystania. Uczestnicy zgodzili się, że dane mogą być traktowane jako nowy czynnik produkcji w gospodarce cyfrowej i ich wykorzystanie powinno znaleźć uregulowanie również na poziomie międzynarodowym. Przyjęte wnioski zaprezentował na sesji plenarnej gromadzącej wszystkich uczestników GSG.

Czytaj więcej: Dwa spotkania ministerialne w Tallinnie - dwie deklaracje cyfrowe

Minister wziął także udział w sesji dotyczącej wpływu transgranicznej cyfryzacji na konkurencję i dobrobyt konsumentów. W swojej wypowiedzi Minister Szubert zaznaczył, iż pomimo pozytywnego oddziaływania cyfryzacji na funkcjonowanie rynków i w konsekwencji gospodarek, konieczne jest przeciwdziałanie nadużywaniu pozycji dominującej na rynku, które może uderzyć w konsumentów. Wieczorem odbyła się kolacja robocza, poświęcona ogólnemu postrzeganiu przez opinię publiczną zjawisk cyfryzacji, ich rozwoju i omówieniu największych przemian jakie zachodzą w wyniku rozpowszechniania usług cyfrowych. Drugiego dnia spotkania Minister wziął udział w śniadaniu roboczym, którego tematem był proces uzgadniania standardów i wydawania rekomendacji przez OECD oraz w sesji o międzynarodowym handlu i inwestycjach.

Cyberdefence24
Cyberdefence24
KomentarzeLiczba komentarzy: 0
No results found.