Co dalej z ministerstwem? Rada do Spraw Cyfryzacji: wzmocnić zamiast usuwać

28 września 2020, 12:52
856fc40d-367b-4e74-a066-d233537dd818
fot. gov.pl

„W przekonaniu Rady do Spraw Cyfryzacji Ministerstwo Cyfryzacji jako odrębny dział administracji obejmujący całość procesów cyfryzacji - jest rozwiązaniem optymalnym, które należy nie tylko kontynuować, ale także systemowo i politycznie wspierać” – przekonuje Rada do Spraw Cyfryzacji w swoim stanowisku odnośnie zapowiadanej rekonstrukcji rządu.

Rekonstrukcja rządu budzi wiele emocji – zwłaszcza w przedmiocie spekulacji odnośnie możliwości rozwiązania resortu cyfryzacji. W kwestii zapowiadanych zmian, wokół których polityczna temperatura stale narasta wypowiedziało się również ciało doradcze resortu. „Rada do Spraw Cyfryzacji mając na uwadze fakt, że pozycja geopolityczna i ekonomiczna państw zależy od wzmocnienia kompetencji cyfrowych jego instytucji, służb, wojska, a także społeczeństwa i gospodarki, z niepokojem obserwuje dyskusję polityczną wokół przyszłości Ministerstwa Cyfryzacji” – czytamy w stanowisku Rady dotyczącym „Ministerstwa Cyfryzacji w związku z planowaną rekonstrukcją Rządu” opublikowanym w zeszłym tygodniu.

Rada w rekomendacjach odnosi się nie tylko do konieczności utrzymania resortu cyfryzacji jako osobnego działu administracji, ale również dokonanie takich zmian, aby ministerstwo pełniło faktyczny nadzór nad całością kwestii cyfryzacji w obszarze cywilnym w poszczególnych ministerstwach. Ciało nawołuje również do przekazania ministerstwu koordynacji całości procesów cyfryzacji w różnych resortach. 

Jak podkreśla Rada w swoim stanowisku, stworzenie silnej gospodarki cyfrowej musi być priorytetem. Jednocześnie wskazano na sytuację związaną z pandemią koronawirusa, która miała przyspieszyć proces cyfrowych przemian i wytworzyć szereg pilnych, skoordynowanych i wytężonych działań. Ciało wskazało na działania związane z zabezpieczeniem cyberprzestrzeni i budowaniem zdolności w tym zakresie; zbudowania ekosystemu zbierania danych w obszarze cywilnym i wojskowym; aplikacji nowoczesnych technologii transformacji cyfrowej zarówno dla cywilnych jak i militarnych potrzeb; zwiększenia roli Polski na arenie międzynarodowej w debacie z przedmiotowego obszaru, a także wsparcia rynkowej pozycji krajowego sektora ICT i cyberbezpieczeństwa w obszarze cywilnym i militarnym.

Plotki odnośnie planów rozwiązania resortu cyfryzacji pojawiły się już w lipcu br. Jednym z krążących w kuluarach pomysłów było wcielenie resortu cyfryzacji do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz stworzenie w nim sekretarza stanu odpowiedzialnego za cyberbezpieczeństwo. Niemal każda zapowiedz rekonstrukcji rządu przynosiła doniesienia o planach usunięcia resortu. 

Rada do Spraw Cyfryzacji to think-tank, powołany w celu wspierania resortu cyfryzacji, a także Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji wiedzą i doświadczeniem. Rada odpowiedzialna jest za opiniowanie dokumentów związanych z cyfryzacją, łącznością i rozwojem społeczeństwa informacyjnego. Ciało składa się z 15 członków.

KomentarzeLiczba komentarzy: 1
mam inne zdanie
środa, 30 września 2020, 05:30

w mojej opinii Jednostka administracyjna o strukturach cywilnych, z całym bagażem wynikających z tego cech negatywnych, nie będzie w stanie zapewnić odpowiedniego poziomu cyberbezpieczeństwa, jakkolwiek by tego określenia nie rozumieć, z wielu powodów. chociażby z tego powodu, że z natury pozbawiona będzie zdolności ofensywnych w szeroko pojętej cyberprzestrzeni a to przecież jeden z elementów aktywnej ochrony. nie bardzo też rozumiem, jaką rolę miałoby pełnić owo super ministerstwo w kwestiach natury militarnej. generalnie stanowisko rady wyrażono gładkim potoczystym stylem, tyle że brak w nim konkretnej treści. o ile wybór i wdrażanie cyfrowych technologii w gospodarce, a zwłaszcza w szeroko pojętej administracji, powinno być koordynowane i to nie ulega wątpliwości, o tyle kluczowa infrastruktura sieciowa oraz technologie kryptograficzne i komunikacyjne powinny raczej leżeć w gestii wyspecjalizowanych komórek resortów siłowych, podobnie jak budowa krajowych chmur informacyjnych z przeznaczeniem dla wojska i administracji.

Tweets CyberDefence24