Minister Streżyńska: Polska zastępuje Wielką Brytanię jako lider cyfryzacji w Europie

15 listopada 2017, 18:25
Cyber Ministerstwo Cyfryzacji konferencja

„Działania w obszarze cyfryzacji są doceniane za granicą. Jesteśmy jednym z liderów przemian cyfrowych. Taka działalność w tym obszarze na poziomie wewnętrznym w Polsce ma również wymiar koordynujący i współpracy na poziomie międzynarodowym, nie tylko na poziomie krajów V4, ale szerzej, we wspólnocie europejskiej. Powoli polska przejmuje rolę dotychczasowego lidera, czyli Wielkiej Brytanii” – mówiła podczas konferencji prasowej w dniu 15 listopada Minister Cyfryzacji Anna Streżyńska. 

Minister podkreśliła, że od momentu powstania ministerstwa podejmowano wysiłki, żeby resort, który rozczarowywał, rozwinął się i sprofesjonalizował się. Jak powiedziała udało się zbudować nowy zespół, który jest wysoko oceniany przez obywateli i profesjonalistów. Nadchodzi teraz czas, kiedy realne efekty prac zaczną być widoczne.

 

„Budujemy podwaliny systemu Architektury Informacyjnej Państwa, cyfrowy szkielet państwa” – powiedziała Streżyńska. Zaznaczyła też, iż wszystkie działania są prowadzone w komunikacji z biznesem. Wśród jednych z głównych osiągnięć zalicza aplikację mObywatel, która na chwilę obecną została ściągnięta przez ponad 50 tys. ludzi, a z których ponad połowa z nich z niej korzysta. Co podkreśliła minister – „jest to jedna z najnowocześniejszych tego typu aplikacji na świecie. Dostaliśmy też za nią nagrodę w Bratysławie”. Jak stwierdziła minister została ona doceniona przez profesjonalistów z sektora IT wśród partnerów z Grupy Wyszehradzkiej.

 

Program Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej porównany został do działań na miarę programu 500+ w wymiarze inwestycji w zasoby intelektualne. Jak mówiła minister 98% jej osobistej aktywności związane jest z systemami IT, które służą obywatelom i przedsiębiorcom. Do tej pory powstawały systemy informatyczne, które były potrzebne, jednak ich zastosowanie było ograniczone – nie były połączone ze sobą, ich synergia nie była duża. Obecnie mamy do czynienia ze zmianą jakościową.

 

W pilotażu jest Krajowy Węzeł Identyfikacji Elektronicznej. Jest on rozwiązaniem techniczno-organizacyjnym przy zarządzaniu e-tożsamością. Ma on ułatwić obywatelom dostęp to wszystkich serwisów państwowych, ale będzie również pośrednikiem pomiędzy innymi węzłami – komercyjnym, transgranicznym oraz prywatnymi podmiotami, takimi jak banki. Dalej będzie budowane połączenie z paneuropejskim węzłem eIDAS Node.

 

Jak stwierdziła minister kontynuowane są prace nad udoskonalaniem procesów na styku biznes-administracja. Mają one pomóc łączyć procesy i formularze, żeby ograniczać konieczność otrzymywania zaświadczeń, zgód i pozwoleń. Jak zaznaczyła, wiele gotowych i zrealizowanych projektów Ministerstwa czeka na działania legislacyjne. Wśród planów resortu jest dołączenie do mobilnego dowodu także innych dokumentów, w tym legitymacji studenckich czy uczniowskich.

 

Projekt Wspólna Infrastruktura Państwa, w tym centra przetwarzania danych czy licencje programowe, będą zarządzane z jednego centrum kompetencyjnego. Dzięki temu procesy staną się bardziej efektywne oraz pozwoli to na ogromne oszczędności dla budżetu państwa. Jednym znajwiększych osiągnięć resortu jest uszczelnienie systemu wydatków w kwestiach IT. Wprowadzona została wielopoziomowa kontrola wydatków, w tym już na etapie przetargów czy procedur.

 

Realizujemy łącznie 46 projektów, wzmacniane są kadry, następuje optymalizacja procesów biznesowych oraz generowane są oszczędności Na informatyzację kraju dysponujemy budżetem 1 mld euro. Dzięki optymalizacji wydatków możemy znacznie skuteczniej działać i realizować więcej projektów. Możemy budować szkieletową architekturę informatyczna państwa w znacznie większej skali, niż było to do tej pory możliwe. Wierzymy, że za dwa lata Polska będzie w zupełnie innym miejscu niż jest teraz.

Anna Streżyńska, Minister Cyfryzacji
 

 

Minister odniosła się też do kwestii Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK). Jak stwierdziła – system działa. Według stanu na godzinę 13:00 w dniu 15 listopada mamy 20 tys. złożonych wniosków o dowody rejestracyjne, a 11 tys. wydanych. Oczywiście są pewne problemy. Wynikają one z krótkiego czasu działania platformy, lecz na bieżąco ustalane są usterki. Co więcej, sam system jest stary. Co podkreśliła Streżyńska „Ministerstwo Cyfryzacji realizuje nieswoją koncepcję w nieswojej ścieżce projektowej. A skala projektu jest ogromna, 2 mln linii kodu, 60 mln rekordów w systemie, ogromna liczba interesariuszy. System był gotowy, aby sprawdzać go w boju. Był to jedyny sposób na jego skuteczne wdrożenie”.

 

Przy uruchomieniu jego drugiego modułu, tj. Centralnej Ewidencji Kierowców, pojawią się nowe ciekawe usługi dla klientów. Wtedy też system osiągnie pełną funkcjonalność. Planowane jest to na czerwiec 2018 roku. Wtedy też będzie mowa o jeździe bez dowodu rejestracyjnego. Przy tym „sprawa ta będzie wymagała także inwestycji ze strony policji, która potrzebuje odnowienia swoich urządzeń końcowych. Policja w konsultacji z Ministerstwem Cyfryzacji będzie dokonywała zakupu swojego taboru. Policja ma własny dostęp do rejestrów państwowych. Wszystkie dokumenty związane z pojazdem – prawo jazdy, dowód rejestracyjny, badanie techniczne oraz ubezpieczenia auta będą w systemie realnie w drugiej połowie 2018 roku” – powiedziała minister.

 

Odnosząc się do utrudnień w urzędach i innych problemów z CEPiK-iem, minister powiedziała, że jest jej przykro i może przeprosić za wszelkie problemy. Wspomniała również, że przy błędach bardzo dużo zależy od ludzi. Czas wdrażania i realizacji usługi zadecyduje później o zwiększeniu poczuciu komfortu.

 

Do najważniejszych zrealizowanych przez resort projektów minister zaliczyła „100 Mega na 100-lecie Niepodległości”. To element planu Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej, zakładający podłączenie 100% szkół w Polsce do Internetu 100 Mb/s do 2019 r. To też gigantyczna inwestycja, mająca likwidować „białe plamy” na cyfrowej mapie kraju. Obecnie rozpoczęto trzeci nabór w tym projekcie. Minister wspomniała też, że do końca tego roku będzie gotowy szczegółowy projekt strategii sieci 5G w Polsce. 

KomentarzeLiczba komentarzy: 0
No results found.
Tweets CyberDefence24