Ministerstwo Cyfryzacji zaprasza do konsultacji pakietu cyberbezpieczeństwa UE

22 września 2017, 14:18

Komisja Europejska opublikowała dokumenty, zwane pakietem cyberbezpieczeństwa, zawierające szereg działań, które mają zapewnić solidne podstawy cyberbezpieczeństwa Unii Europejskiej. Ministerstwo Cyfryzacji zaprasza do jego konsultacji.

Przy pracach nad Pakietem Komisja kieruje się Europejską Agendą Bezpieczeństwa oraz Śródokresowym Przeglądem Strategii Jednolitego Rynku Cyfrowego, gdzie określono najważniejsze działania mające na celu zwiększenie cyberbezpieczeństwa. Zaproponowane rozwiązania uzupełniają i rozwijają cele oraz działania określone w Strategii Cyberbezpieczeństwa UE z roku 2013.

W związku z tym Ministerstwo Cyfryzacji zaprasza do wzięcia udziału w konsultacjach przedstawionego przez Komisję Europejską Pakietu.

Czytaj więcej: Komisja zwiększa zdolności reagowania UE na ataki cybernetyczne

Pakiet składa się z propozycji nowych regulacji, komunikatów oraz raportów i obejmuje następujące dokumenty odnoszące się do zadań realizowanych przez Ministerstwo Cyfryzacji:

  1. Wspólny Komunikat Komisji i Wysokiego Przedstawiciela Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa – Odporność, Odstraszanie, Obrona: Budując silne cyberbezpieczeństwo dla Unii Europejskiej.
  2. Propozycja regulacji o nazwie Akt Cyberbezpieczeństwa dot. mandatu Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA) - Jednocześnie Komisja przedstawia Raport dot. ewaluacji mandatu ENISA.
  3. Europejskiej Agencji Cyberbezpieczeństwa jak i certyfikacji na poziomie europejskim. Akt Cyberbezpieczeństwa zawiera projekt rozporządzenia, aneks, streszczenie oraz ocenę skutków regulacji składającą się z sześciu załączników.
  4. Zalecenia Komisji w sprawie skoordynowanego reagowania na incydenty i kryzysy cybernetyczne na dużą skalę.
  5. Komunikat Komisji dot. implementacji Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1148 z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie środków na rzecz wysokiego wspólnego poziomu bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych na terytorium Unii (Dyrektywa NIS) wraz z aneksem

Konsultacje potrwają do 4 października br. Efektem prac nad wymienionymi dokumentami będzie stanowisko Rządu, które zostanie przedstawione Komisji Europejskiej.

Stanowiska można przesyłać do Ministerstwa Cyfryzacji na adres:agnieszka.wierzbicka@mc.gov.pl

KomentarzeLiczba komentarzy: 1
TowariszczJacho
sobota, 23 września 2017, 01:26

Jedyne co potrafi MC to zajmować stanowiska dosłownie i w przenośni ale to chyba za mało aby oddziaływać na budowanie przewagi konkurencyjnej Polskiego MSP w Cyberbiznesie - może będzie sprawniej jeśli MC do konsultacji zaprosi CISCO, IBM, Facebook, DT oraz temu podobne Corpo a następnie że zdziwieniem stwierdzi, ze nie udało się zbudować potencjału ... bo niby jak Sojo-Histo-prawnik bez wiedzy technicznej ma podjąć "dyskurs" z polityczną reprezentacją lobbystów "technologicznych" ? Skończy się na klepaniu po ramieniu ... nawet bez prezenia muskulow..? W sumie to nawet nie ma sensu ... bo się jeszcze obraza

Tweets CyberDefence24