MON powołał Zespół do spraw Systemu Łączności

24 maja 2019, 12:33
Blaszczak

Minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak na mocy decyzji z dnia 20 maja 2019 roku powołał Zespół do spraw Systemu Łączności na potrzeby systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym (SKBN). Na jego czele stanie sekretarz stanu resortu obrony.

Poza przewodniczącym najważniejsze funkcje spełniać będzie szef Inspektoratu Informatyki (zastępca przewodniczącego zespołu) oraz przedstawiciel Inspektoratu Informatyki (sekretarz zespołu). Wśród członków znajdzie się również przedstawiciel Departamentu Strategii i Planowania Obronnego Ministerstwa Obrony Narodowej, Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni, a także Inspektoratu Informatyki.

Do podstawowych zadań Zespołu zalicza się przede wszystkim opracowanie projektów koncepcji organizacji systemu łączności, w tym współdziałania z systemami łączności państw sojuszniczych oraz państw partnerskich, a także wymagań techniczno-eksploatacyjnych dla urządzeń łączności wykorzystywanych na potrzeby systemu kierowania oraz standardy wyposażenia stanowisk kierowania w urządzenia łączności.

Nie mniej istotnym zadaniem jest uzgadnianie projektów konkretnych dokumentów,  a następnie ich przedstawianie do akceptacji Ministrowi Obrony Narodowej, wraz z rekomendacjami dotyczącymi kierunków dalszych działań w obszarze systemu łączności. Co więcej, Zespół ma realizować zadania z zakresu pełnienia roli doradczej i eksperckiej dla Ministra Obrony Narodowej w zakresie spraw dotyczących organizacji Systemu Łączności.

W ramach Zespołu funkcjonować będą wyspecjalizowane grupy zadaniowe, odpowiedzialne za konkretny obszar działalności. W tym miejscu można wymienić m.in. Grupę Zadaniową do spraw Architektury Technicznej Systemu Łączności dla potrzeb SKBN oraz Grupę Zadaniową do spraw Zapasowych Stanowisk Kierowania.

KomentarzeLiczba komentarzy: 3
aniechzbanują
wtorek, 28 maja 2019, 16:28

I bardzo dobrze. Może niech pomyślą nad tworzeniem izolowanych sieci teleinformatycznych dla wojska, administracji, energetyki, przemysłu i szkolnictwa wyższego, czyli płaszczyzn gdzie cyber-atakim można najwięcej namieszać. Nie ma w sieci zabezpieczeń nie do złamania, chyba że się jest poza siecią i nie ma możliwości fizycznego dostępu... zresztą Stuxnet na pendrivie, który napsuł krwi Irańczykom jest wystarczającym dowodem jak to wygląda.

Młodszy Telegrafista
niedziela, 26 maja 2019, 23:56

Projekt koncepcji organizacji systemu łączności. Hmm, brzmi interesująco. Jak dobrze pójdzie to juz za kilka lat nasz MON będzie miał juz gotową koncepcję organizacji systemu łączności.

kamyk
sobota, 25 maja 2019, 06:40

PKP da radę.