Nowe narzędzie monitoringu mediów >Versus<

9 listopada 2017, 11:09
Cyber Versus

>Versus< to narzędzie zbudowane specjalnie dla Beacon Project realizowanego przez Międzynarodowy Instytut Republikański (International Republican Institute, IRI). Jego zadaniem jest wsparcie analityków i dziennikarzy przy poszukiwaniach i identyfikacji tematów oraz narracji związanych z dezinformacją.

Na chwilę obecną >Versus< działa w języku angielskim i niemieckim, a w jego bazie znajduje się niemal 5000 mediów z Czech, Polski, Słowacji i Węgier. W przyszłym roku uruchomione zostaną kolejne języki, a narzędzie stanie się operacyjne na Bałkanach i w krajach bałtyckich. Dodatkowo będzie on przystosowany do pobierania danych z Twittera oraz Facebooka. Przy ekspansji językowej równolegle prowadzona będzie ta źródłowa. Narzędzie jest wciąż doskonalone i rozwijane. Pracują przy nim eksperci, organizacje i instytucje z całej Europy.

 

Założeniem narzędzia jest stworzenie platformy współpracy i ponadregionalnego partnerstwa.  Ma ono budować sieć powiązań pomiędzy badaczami i praktykami z państw europejskich, pracujących z informacją, mediami, propagandą czy dezinformacją. Pozwoli też na tworzenie i wykorzystywanie badań i doświadczeń różnych środowisk z całej Europy.

 

Docelowo >Versus< ma ułatwić budowanie szerszego obrazu ingerencji w przestrzenie informacyjne, wyciąganie generalnych wniosków, a w rezultacie pomóc w wychwytywaniu wewnętrznych, regionalnych i europejskich tendencji zewnętrznego oddziaływania informacyjnego. Dzięki niemu będzie można identyfikować słabe punkty przestrzeni informacyjnych, przygotowywać złożone raporty czy typować punkty oporu.

 

Jednym z partnerów strategicznych narzędzia >Versus< w Polsce jest portal CyberDefence24.pl.

KomentarzeLiczba komentarzy: 0
No results found.
Tweets CyberDefence24