MON powołuje zespół ds. cyberbezpieczeństwa

26 marca 2018, 13:32
błaszczak123
Fot. ST. SZER. WOJCIECH KRÓL (CO MON)

Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak powołał zespół zadaniowy do wypracowania propozycji rozwiązań organizacyjnych i prawnych prowadzących do usprawnienia i konsolidacji wykonywania w resorcie obrony narodowej zadań w obszarze informatyki, teleinformatyki i cyberbezpieczeństwa

W skład Zespołu wejdą:

1) Przewodniczący – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, Tomasz Zdzikot.

2) Zastępca Przewodniczącego – Dyrektor Narodowego Centrum Kryptologii.

3) Członkowie:

  1. Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego,
  2. Szef Inspektoratu Informatyki,
  3. Dyrektor Generalny Ministerstwa Obrony Narodowej,
  4. Dyrektor Departamentu Prawnego,
  5. Dyrektor Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego,
  6. Szef Zarządu Kierowania i Dowodzenia – P6.

Zarząd Kierowania i Dowodzenia - P6 uczestniczy w planowaniu wsparcia dowodzenia oraz działań w cyberprzestrzeni na czas pokoju, kryzysu i wojny.

W pracach Zespołu mogą brać udział eksperci zaproszeni przez Przewodniczącego. Pełnią oni funkcję doradczą.

Do zadań Zespołu należy dokonanie analizy stanu istniejącego w obszarze zadań realizowanych przez różne instytucje w resorcie obrony narodowej związanych z informatyką, teleinformatyką i cyberbezpieczeństwem oraz wypracowanie rekomendacji. Na przygotowanie analizy zespół ma trzy miesiące. Po tym okresie ma on zostać rozwiązany.

KomentarzeLiczba komentarzy: 2
sądzą we własnej sprawie?
wtorek, 27 marca 2018, 10:32

Dlaczego w tym zespole nie ma nikogo z \"wojska\"? Szeroko rozumiana teleinformatyka pełni kluczową rolę w systemie dowodzenia, a tutaj mają o jego kształcie decydować (większością głosów!) urzędnicy. Gdzie przedstawiciele Dowództwa Operacyjnego i Generalnego? Tylko P6 (stosunek głosów 1:5) można traktować jako przedstawiciela Naczelnego Dowódcy na czas \"W\".

Polak
poniedziałek, 26 marca 2018, 19:54

Może tak na poczatek zabezpieczyć nbp I żydowskich doradców reprywatyzacji Dziś jeszcze do tego dochodzi jg morning władza bankowców wasze ulice nasze kamienice.Montownia trwa nbp pilnuje aby w polsce płaca nie przekroczyła 1500 zł.Brawo panie morawiecki.

Tweets CyberDefence24