Prezydent podpisał "Megaustawę"

10 września 2019, 07:20
antenna-88046_1280
Fot. byrev/Pixabay

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych - poinformowała w poniedziałek Kancelaria Prezydenta RP. Celem nowego prawa jest usunięcie istniejących barier administracyjno-prawnych, stanowiących przeszkodę w budowie sieci szerokopasmowych.

Jak podkreślono w komunikacie, zniwelowanie obciążeń administracyjno-prawnych, proceduralnych i finansowych jest warunkiem realizacji przez Polskę celów zawartych w Narodowym Planie Szerokopasmowym oraz zobowiązań w zakresie zapewnienia dostępu do nowoczesnych usług telekomunikacyjnych, wynikających z członkostwa w Unii Europejskiej.

Nowe przepisy mają przyspieszyć procesy inwestycyjno-budowlane dla infrastruktury telekomunikacyjnej, m.in. przez doprecyzowanie pojęć dotyczących Prawa budowlanego oraz procedury zgłaszania instalacji emitujących promieniowanie elektromagnetyczne i udziału społeczeństwa w tym procesie. Zawierają te pakiet rozwiązań, które mają ułatwić i przyspieszyć prowadzenie procesu inwestycyjno-budowlanego o istotnym znaczeniu dla rozwoju nowoczesnych sieci telekomunikacyjnych. Ma to m.in. skutkować obniżeniem kosztów budowy oraz eksploatacji nowoczesnych sieci telekomunikacyjnych m.in. przez proponowane obniżenie maksymalnych stawek opłat z tytułu zajęcia pasa drogowego oraz obniżenie opłaty stałej za wpis służebności przesyłu do księgi wieczystej.

Kancelaria wskazała, że w ustawie m.in rozszerzono definicję infrastruktury telekomunikacyjnej o nieznacznym oddziaływaniu o linię kablową nadziemną. "Wprowadzono możliwość finansowania przez samorządy, w formie dotacji celowej, kosztów inwestycji, w szczególności przyłączy telekomunikacyjnych od granicy działki do budynku. Utworzono Fundusz Szerokopasmowy, jako instrument wsparcia rozwoju dostępności usług szerokopasmowego dostępu do internetu ze środków krajowych. Ustawa określa podstawowe warunki i tryb udzielenia wsparcia ze środków Funduszu" - podano.

Nowela przewiduje również przyspieszenie postępowań przed prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej, dotyczących uzyskiwania dostępu do infrastruktury technicznej oraz dostępu do nieruchomości, w tym do budynków w celu zapewnienia infrastruktury telekomunikacyjnej m.in. przez wprowadzenie ułatwień proceduralnych. Chodzi o uzupełnienie form współpracy prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z prezesami: Urzędu Regulacji Energetyki i Urzędu Transportu Kolejowego na etapie wydawania decyzji zastępujących umowy o dostępie do infrastruktury technicznej, a także doprecyzowanie elementów wniosku o wydanie decyzji w ww. sprawach.

Nowe przepisy mają też ułatwić dostęp do terenów leśnych na cele związane z umieszczaniem infrastruktury telekomunikacyjnej oraz obniżenie kosztów tego dostępu (m.in. przez sprecyzowanie warunków zapewnienia dostępu do gruntów leśnych, które muszą opracować nadleśnictwa). Zwiększa także możliwości lokalizowania infrastruktury telekomunikacyjnej na obszarach, na których do tej pory występował zakaz lub znaczące ograniczenia w tym zakresie, takich jak: uzdrowiska, parki narodowe, rezerwaty przyrody (m.in. przez zniesienie zakazów i ograniczeń w lokalizowaniu infrastruktury telekomunikacyjnej o nieliniowym charakterze na terenach uzdrowiskowych oraz umożliwienie – w ściśle określonych przypadkach i po spełnieniu określonych wymogów – budowy instalacji infrastruktury telekomunikacyjnej o nieliniowym charakterze na terenach parków narodowych czy rezerwatów przyrody).

PAP - mini

CyberDefence24
CyberDefence24
KomentarzeLiczba komentarzy: 7
Tokar
niedziela, 22 września 2019, 02:53

Bardzo dobrze, że podpisał nie mogło być inaczej. Trzeba inwestować w nowoczesność i iść z postępem. Nie wyobrażam sobie, że w każdym innym kraju będzie dostęp do nowej szybszej sieci, a u nas nie. Zwłaszcza, że 5G pozytywnie wpłynie na rozwój wielu sektorów gospodarki.

Mielec
piątek, 20 września 2019, 21:59

To może teraz prace nad 5G w Polsce ruszą porządnie z miejsca.

olgierd
środa, 11 września 2019, 15:01

To dla nas, użytkowników, bardzo dobra informacja. Coraz mniej przeszkód pozostaje na drodze wdrożenia 5G w Polsce. Może jeszcze uda nam się kilka krajów wyprzedzić.

Jerzy
wtorek, 17 września 2019, 12:30

Gry sieciowe będą lepiej działały,Facebook,yuotube i co jeszcze....tylko jakim kosztem☹️

Kosel
wtorek, 17 września 2019, 17:08

Smutne, że widzisz w potencjale jaki ma ta sieć tylko potencjał rozrywkowy. Przecież możliwości sieci pozwolą na chociażby operacje przeprowadzane na odległość, rozwój wielu przedsiębiorstw. Tak jakbyś powiedział przed uruchomieniem Internetu, że po co nam to, żeby tylko móc grać online i rozmawiać.

Kris13
poniedziałek, 16 września 2019, 18:32

To dla nas, wszystkich mieszkańców Polaki bardzo zła informacja. Sieć 5 G jest olbrzymim zagrożeniem dla zdrowia nie tylko ludzi, jest bardzo rakotwórcza i prezydent był o tym informowany nawet otwartym listem dr Diany Wojtkowiak, która jest prawdopodobnie najlepszą specjalistką w tej dziedzinie. Były też spotkania z innymi ekspertami na posiedzeniach Komisji Sejmowych, ale lobbing jest tak silny, że nikogo z decydentów nie obchodzi los przeciętnego Polaka. A w takiej Brukseli w ogóle nie wyrażono zgody na te instalacje. Wyrażanie entuzjazmu z powodu podpisania tej ustawy jet objawem braku wiedzy na ten temat albo zainteresowania profitami za popieranie tej śmiercionośnej technologii.

Tweets CyberDefence24