Przeciwdziałanie dezinformacji i usprawnianie komunikacji w Wojsku Polskim. AszWoj otwiera nowy think-tank

5 maja 2021, 15:49
174166887_4037572399598385_3420720080975798032_n
fot. Akademia Sztuki Wojennej / Facebook

„Usprawnienie systemu komunikacji w Wojsku Polskim, upowszechnianie wiedzy na temat komunikacji strategicznej oraz wypracowywanie rozwiązań mających na celu skuteczne przeciwdziałanie dezinformacji” – takimi zadaniami będzie zajmował się nowo powołany w ramach Akademii Sztuki Wojennej think-tank.

Rozpoczynające właśnie działalność Akademickie Centrum Komunikacji Strategicznej (ACKS) ma podejmować działania podnoszące praktyczne umiejętności komunikacyjne żołnierzy. Jak wskazuje uczelnia w oficjalnym komunikacie, ACKS będzie także prowadzić debatę publiczną na temat zagadnień związanych z komunikacją strategiczną (StratCom).

Centrum będzie również uczestniczyć w przygotowaniu programów szkoleń z zakresu komunikacji strategicznej na potrzeby Sił Zbrojnych we współdziałaniu z innymi komórkami resortu obrony narodowej – czytamy dalej. W ACKS działać będą dwa ośrodki – Ośrodek Szkolenia oraz Ośrodek Analiz i Doktryn.

Zgodnie z przeznaczeniem, think-tank ma prowadzić ścisłą współpracę międzynarodową z instytucjami zajmującymi się problematyką StratCom, m.in. z Centrum Eksperckim Komunikacji Strategicznej NATO. W planach jest uruchomienie certyfikowanego przez NATO kursu z zakresu komunikacji strategicznej prowadzonego w języku angielskim.

AszWoj wskazuje, że jednym z zadań nowego podmiotu jest również przygotowywanie opracowań analitycznych, raportów, opinii, ekspertyz, rekomendacji w zakresie komunikacji strategicznej na potrzeby m.in. resortu obrony narodowej, ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń, jakie dziś pojawiają się w środowisku informacyjnym. Dodatkowo, Centrum będzie także organizować konferencje, debaty i sympozja na temat zagadnień związanych z komunikacją oraz przeciwdziałaniem dezinformacji.

image

KomentarzeLiczba komentarzy: 0
No results found.
Tweets CyberDefence24