Przyjęto Warszawską Deklarację Cyfrową. Ważny etap w cyfryzacji gospodarek państw Trójmorza

29 września 2020, 14:48
ezgif. - computer innovation - com-webp-to-jpg (1)
Fot. kiquebg/Pixabay

Podmioty z sektora nowoczesnych technologii i branży cyfrowej z państw Europy Środkowo-Wschodniej przyjęły Warszawską Deklarację Cyfrową. Jest to dokument określający najważniejsze postulaty dotyczące gospodarki cyfrowej krajów regionu Trójmorza - donosi Związek Polska Cyfrowa.

Dokument, który ma zostać przedstawiony rządom regionu oraz urzędnikom Komisji Europejskiej, to wspólna inicjatywa organizacji cyfrowych z krajów Europy Środkowo-Wschodniej wchodzących w skład Grupy Trójmorza, w tym z: Bułgarii, Czech, Litwy, Łotwy, Polski, Rumunii, Słowacji i Węgier. Określa on najważniejsze zagadnienia i postulaty dotyczące gospodarki cyfrowej krajów Trójmorza.

Jak podano w komunikacie organizacje, które podpisały się pod Warszawską Deklaracją Cyfrową, zwracają uwagę, że znaczenie cyfrowej transformacji wzrosło zwłaszcza w czasach pandemii.

„Podczas światowego kryzysu zdrowia publicznego branża cyfrowa odegrała kluczową rolę w przyspieszeniu procesu cyfryzacji ramach administracji państwowej, biznesu i życia społecznego, pozwalając wszystkim tym sferom na funkcjonowanie w obliczu nowych ograniczeń” – podkreślono. Należy utrzymać trwanie tego procesu, gdy pandemia dobiegnie końca, abyśmy mogli w pełni czerpać korzyści ze wzmożonej transformacji cyfrowej w państwach Trójmorza. Ma to fundamentalne znaczenie wobec prognoz, które wskazują branżę ICT jako ratunek dla gospodarek Europy Środkowo-Wschodniej, mający nadawać im pęd w obliczu kryzysu wywołanego przez pandemię” – dodano.

Zdaniem cyfrowej branży z krajów Trójmorza, potencjał intelektualny i technologiczny naszego regionu musi być rozwijany w ramach międzyrządowej współpracy krajów Europy Środkowo-Wschodniej, aby mieć szansę stać się rynkiem konkurencyjnym na skalę świata.

W dokumencie wskazano na kluczowe kwestie dla rozwoju cyfrowych gospodarek. Są to m.in. budowa i wdrożenie sieci 5G, rozwój krajowych sektorów cyberbezpieczeństwa, dostęp do internetu i usług cyfrowych jako podstawowe prawo każdego mieszkańca Europy Środkowo-Wschodniej, inwestycje w nowoczesne technologie oraz podnoszenie kompetencji cyfrowych poprzez programy edukacyjne, które pozwolą osobom zatrudnionym w Europie Środkowo-Wschodniej, jak najszybciej dostosować się do zmieniającej się rzeczywistości. Wśród priorytetów znalazły się również kwestie związane z zarządzaniem danymi i zachowanie swobodnego przepływu danych, zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym. Deklaracja zwraca też uwagę na konieczność wspierania i rozwoju startupów – np. poprzez rządowe programy, które pomogą komercjalizować pomysły młodych przedsiębiorstw.

Niezwykle istotną kwestią jest także – zdaniem autorów dokumentu - tworzenie jednolitego i przejrzystego prawa. Regulacje dotyczące technologii teleinformacyjnych muszą ulec poprawie w naszych poszczególnych państwach, aby nie hamować rozwoju cyfrowych innowacji. Należy dążyć do harmonizacji prawa gospodarczego w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Umożliwi to przedsiębiorstwom w naszych państwach przeskalować swoje przedsięwzięcia na skalę rynku całego regionu i jednocześnie uczyni go bardziej atrakcyjnym dla światowych inwestorów – podkreślono w Warszawskiej Deklaracji Cyfrowej.

Organizacje, które podpisały się pod deklaracją, zaapelowały również do swoich rządów o jednolity głos w kwestiach cyfryzacji i wspólne działanie w tym obszarze. Będąc zainteresowanymi rozwojem cyfrowej gospodarki, edukacji, nauki i społeczeństwa obywatelskiego, jesteśmy gotowi do współpracy w zakresie tworzenia legislacji oraz inicjowania odważnych projektów, które będą wpływać na rozwój cyfrowej gospodarki Europy Środkowo-Wschodniej – zadeklarowano.

Jak zapowiadają sygnatariusze Deklaracji, dokument trafi do przedstawicieli rządów krajów Europy Środkowo-Wschodniej i do unijnych urzędników. Organizacje wspólnie chcą organizować spotkania i warsztaty z udziałem decydentów w kwestiach cyfrowych.

Według komunikatu, przyjęcie Warszawskiej Deklaracji Cyfrowej to jednocześnie początek szerokiej współpracy organizacji branży cyfrowej z 11 krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Zawiązały one branżową koalicję cyfrową – CEE Digital Coalition, która jest złożona z 14 organizacji. Koalicja będzie pełnić rolę think thanku, który ma być zapleczem doradczym dla rządów państw w tworzeniu regulacji dotyczących kwestii cyfrowych oraz wzmacniać głos regionu na forum całej Unii Europejskiej. CEE Digital Coalition na początku września wydała pierwsze swoje stanowisko w sprawie projektowanego przez Komisję Europejską Kodeksu Usług Cyfrowych.

PAP - mini

CyberDefence24
CyberDefence24
KomentarzeLiczba komentarzy: 1
Leshek RANSON
czwartek, 1 października 2020, 04:40

To bardzo ważna Deklaracja dotycząca cyfrowego świata, której już stopił się w jedno ze światem fizycznym ...

Tweets CyberDefence24