Rozstrzygnięcie I rundy X konkursu dla działania 2.1 POPC

7 sierpnia 2018, 15:18
geometric-1732847_1920
Fot. Sambeet/ Pixabay

We wtorek 7 sierpnia br Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, zakończyła ocenę wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach I rundy  konkursu nr POPC.02.01.00-IP.01-00-010/18 ogłoszonego dla Działania 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych” w ramach II osi priorytetowej.

Do głównego dofinansowania wybrano Projekt Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Monitoring pracy i pobytu w celach zarobkowych cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (MPPC)”. Wartość przyznanego dofinansowania wynosi 22 942 868,54 zł.

KomentarzeLiczba komentarzy: 2
TowariszczJacho
środa, 8 sierpnia 2018, 01:25

A czy Cudzoziemców na terenie RP obowiązuje RODO ... :) bo jeśli tak, to jak ten projekt ma \"się Wysoka dostępność\" do \"Ochrony danych Osobowych ...\" - projekt 23mln a najmniejsza kara to 10-20mln EURO, niezły będzie z tego zysk ... :)

TowariszczJacho
środa, 8 sierpnia 2018, 00:43

23 mln PLN na monitoring pracy i pobytu ... to wygląda na projekt w stylu, monitoring bezdomnych za pomocą aktywności ich smartfonów - a wykonawcą pewnie będzie ASS... podobnie jak wszystkie inne projekty tego ministerstwa ... jakie to przewidywalne ... ciekawe kiedy wszystkie projekty MRPiPS zostaną sprawdzone przez CBA ... lub podobne służby ...