Rozstrzygnięcie I rundy X konkursu dla działania 2.1 POPC

7 sierpnia 2018, 15:18
geometric-1732847_1920
Fot. Sambeet/ Pixabay

We wtorek 7 sierpnia br Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, zakończyła ocenę wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach I rundy  konkursu nr POPC.02.01.00-IP.01-00-010/18 ogłoszonego dla Działania 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych” w ramach II osi priorytetowej.

Do głównego dofinansowania wybrano Projekt Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Monitoring pracy i pobytu w celach zarobkowych cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (MPPC)”. Wartość przyznanego dofinansowania wynosi 22 942 868,54 zł.

KomentarzeLiczba komentarzy: 2
TowariszczJacho
środa, 8 sierpnia 2018, 01:25

A czy Cudzoziemców na terenie RP obowiązuje RODO ... :) bo jeśli tak, to jak ten projekt ma \"się Wysoka dostępność\" do \"Ochrony danych Osobowych ...\" - projekt 23mln a najmniejsza kara to 10-20mln EURO, niezły będzie z tego zysk ... :)

TowariszczJacho
środa, 8 sierpnia 2018, 00:43

23 mln PLN na monitoring pracy i pobytu ... to wygląda na projekt w stylu, monitoring bezdomnych za pomocą aktywności ich smartfonów - a wykonawcą pewnie będzie ASS... podobnie jak wszystkie inne projekty tego ministerstwa ... jakie to przewidywalne ... ciekawe kiedy wszystkie projekty MRPiPS zostaną sprawdzone przez CBA ... lub podobne służby ...

Reklama C24-A1
Reklama
Tweets CyberDefence24