Wprowadzenie jednolitego rynku doprowadzi do strategicznej zmiany. Krzysztof Szubert dla magazynu Parlamentu Europejskiego

25 stycznia 2018, 15:44
szubert_Krzysztof12345
Fot. EU2017EE Estonian Presidency/Wikipedia Commons/CC 2.0

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Cyfryzacji i Pełnomocnik Rządu RP ds. Jednolitego Rynku Cyfrowego Krzysztof Szubert udzielił wywiadu oficjalnemu magazynowi Parlamentu Europejskiego. Tematem rozmowy był przyszły jednolity rynek cyfrowy oraz podejście Polski do kwestii cyfryzacji.

Zobacz także
Reklama

Krzysztof Szubert w wywiadzie powiedział, że pomimo różnic z przedstawicielami Unii Europejskiej na innych polach, Polska w pełni popiera europejską strategię jednolitego rynku cyfrowego. 

 

Proszę sobie wyobrazić Europę jako jedną całość z 500 milionami obywateli. Jednolity rynek europejski powinien być odbierany jako element spajający Unię Europejską. Obecnie jesteśmy podzieleni i mamy do czynienia z trudnymi politycznymi dyskusjami. Technologie cyfrowe są atrakcyjne dla młodych ludzi i mogą doprowadzić do wzrostu gospodarczego

Krzysztof Szubert - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Cyfryzacji i Pełnomocnik Rządu RP ds. Jednolitego Rynku Cyfrowego 

W dalszej części rozmowy Krzysztof Szubert wymienił cztery priorytety dla Polski w obszarze cyfryzacji: infrastrukturę (kable światłowodowe) i internet 5G, wykształcenie wykwalifikowanej kadry, e-usługi rządowe oraz cyberbezpieczeństwo. Jego zdaniem dla jednolitego rynku cyfrowego i jego sukcesu gospodarczego najważniejszy jest transfer danych ponad granicami.

Odchodzimy od gospodarki w starym stylu opartej na węglu w stronę gospodarki zasilanej danymi

Krzysztof Szubert - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Cyfryzacji i Pełnomocnik Rządu RP ds. Jednolitego Rynku Cyfrowego 

Niepowstrzymany żadnymi restrykcjami przepływ danych dzieli jednak Europę. Polskie stanowisko wspierane jest przez państwa Beneluksu, całą Skandynawię i większość państw Europy Centralnej. Niepewne co do tej propozycji są Niemcy, Francja i Włochy, których przedstawiciele argumentują, że potrzebują więcej czasu żeby zrozumieć kompleksowo wprowadzane zmiany. Francja z tych wszystkich państw ma być najbardziej protekcjonistyczna.

Przepustowość łącza oraz szybkość oferowana przez technologię 5G umożliwi przesyłanie większej ilości danych. Wprowadzenie 5G na terenie całej Europy w tym samym czasie, pozwoli na uniknięcie różnić w szybkościach połączeni

Krzysztof Szubert - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Cyfryzacji i Pełnomocnik Rządu RP ds. Jednolitego Rynku Cyfrowego 

Szubert zauważył też problemy państw granicznych takich jak Polska. Wprowadzenie internetu 5G będzie wymagało porozumienia z państwami, które nie należą do UE. Przykładowo Rosja używa tej samej częstotliwości 5G, które będzie potrzebowało polskie wojsko. Bez porozumienia z Moskwą implementacja tej technologii nie będzie możliwa i tutaj na polu demokratycznym Szubert widzi rolę dla instytucji Unii Europejskiej.

Implementacja jednolitego rynku cyfrowego będzie miała olbrzymi wpływ na  ochronę danych.

W opinii Szuberta, wprowadzenie RODO to największa zmiana w prawie w Polsce od blisko 30 lat. Wpłynie ona na prawie 140 aktów prawnych, a wszystkie prace muszą zostać zakończone przed 25 maja. Jego zdaniem najpierw należy wprowadzić RODO, a dopiero potem zaadaptować prawo dotyczące e-Privacy. Diabeł tkwi jednak w szczegółach. Państwa zgadzają się do co ogólnego kierunku, ale potrzeba przeprowadzenia dalszych konsultacji dotyczących interoperacyjności i standaryzacji. Kolejnym aspektem, który wzbudza kontrowersje, jest to, jak rynek cyfrowy powinien być regulowany na poziomie komisji i państw członkowskich.

 

Wprowadzenie jednolitego rynku cyfrowego doprowadzi do zmian o charakterze strategicznym i wpłynie na społeczeństwa, gospodarki oraz indywidualne jednostki. Dlatego potrzebna jest bliska współpraca z rządami wszystkich państw członkowskich. W innym przypadku nasze starania mogą zakończyć się porażką

Krzysztof Szubert - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Cyfryzacji i Pełnomocnik Rządu RP ds. Jednolitego Rynku Cyfrowego

Sekretarz Stanu przyznał w wywiadzie, że woli, żeby przedsiębiorstwa płaciły podatki w kraju, w którym generują dochody.

Naszym pomysłem jest wykorzystanie podatku wyrównującego, przeciwstawiamy się jednak europejskiej wspólnej jednolitej podstawie opodatkowania osób prawnych (CCTB

Krzysztof Szubert - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Cyfryzacji i Pełnomocnik Rządu RP ds. Jednolitego Rynku Cyfrowego

Szubert sprzeciwia się przyznaniu większych kompetencji w obszarze podatków Komisji Europejskiej, obawiając się, że zmniejszy to rolę państw narodowych. Sekretarz Stanu mówi, że chce zaradzić sytuacji, gdzie na tej samej stronie ceny różnią się w zależności od tego czy strona jest z Niemiec czy Wielkiej Brytanii. To samo powinno mieć miejsce w odniesieniu do kosztów dostawy.

Szuber podkreślaj jednak również negatywne strony tego zjawiska związane z utratą pracy przez ludzi na rzecz robotów i sztucznej inteligencji. W odniesieniu do internetu rzeczy popiera wprowadzenie europejskich certyfikatów cyberbezpieczeństwa na produkty technologii ICT.

Wraz z wprowadzaniem większej ilości technologii takich jak IOT, cyberbezpieczeństwa będzie niezastąpionym elementem. Musimy postrzegać IOT i cyberbezpieczeństwa jako nierozłączny element

Krzysztof Szubert - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Cyfryzacji i Pełnomocnik Rządu RP ds. Jednolitego Rynku Cyfrowego

Na poziomie narodowym, za cyberbezpieczeństwo w Polsce odpowiada wiele różnych instytucji, nie tylko Ministerstwo Obrony. W ostatnim czasie inwestycje w tym obszarze zwiększył się do 500 milionów euro. Szuber dodał również, że graniczenie z Rosją sprawia, że Polska jest dodatkowo narażona na fake newsy.

Zagrożenie związane z fake newsami jest znaczne. Z rozmów z ministrami wynika, że jest ono postrzegane jako poważniejsze niż wojna konwencjonalna. Operacje z ich wykorzystaniem są tańsze, wydajniejsze i do szybszej adaptacji

Krzysztof Szubert - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Cyfryzacji i Pełnomocnik Rządu RP ds. Jednolitego Rynku Cyfrowego

KomentarzeLiczba komentarzy: 0
No results found.